สูตร Pokemon Black/White (ENG)

อันนี้คือสูตรที่ใช้ได้

สูตรเงินเต็ม กดปุ่มSelect
94000130 FFFB0000
0223CC0C 0098967F
D2000000 00000000

สูตรจับโปเกม่อนทั้ง649ตัว
วิธีใช้
1.ใส่สูตรแล้วกดL+Rแล้วจะได้Master Ballx649อัน
(ซึ่งเป็นจำนวนของโปเกม่อนทั้งหมดในภาคนี้)กับUltra Ballx100อันขั้นตอนต่อไปก็ทิ้งMaster Ball
ให้เหลือตรงตามเบอร์ของโปเกม่อนที่เราต้องการจะจับและก็ทิ้งUltra Ballให้เหลือตามจำนวนเลเวลที่เราต้องการ
2.ออกมาจากกระเป๋าให้หมดแล้วกดSelect
3.เดินตามพุ่งหญ้า(เพียงเท่านี้คุณก็จะได้โปเกม่อนภาคเก่าๆเอามาใช้ได้ ผมชอบมากเซนิกาเมะเนี้ย)
ตัวอย่างมีMaster Ballจาก649ลูกทิ้งไป648ลูกและUltra Ballจาก100ลูกทิ้งไป60ลูก ก็จะเจอฟูชิกิดาเนะ Lv40ครับ


94000130 FCFF0000
02233E0C 02890001
02233E10 00640002
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
DA000000 02233E0E
D3000000 00000000
D7000000 0224FE70
D3000000 00000000
DA000000 02233E12
D3000000 00000000
D7000000 0224FE72
D3000000 00000000
D9000000 0224FE70
D3000000 00000000
C0000000 00000037
D6000000 0224FE70
D2000000 00000000

นอกนั้นผมยังไม่ได้ลองนะครับ (ลองเอง)
_____________________________________________________

Pokemon Version Black 
Game ID : B39DB08A IRBJ 

ปิดการใช้งาน AP Exp No 
สินเชื่อเพื่อ 2ch 
E12FFF1E 52004EA4 
EAFFFDED 02004EA4 
0000005C E2004660 
E5901000 E59F003C 
E59F2038 E1510002 
059F1034 05801008 
05801148 059F102C 
058010A8 058011E8 
E59F0024 E5901000 
E59F2020 E1510002 
03A01001 05C0100A 
E12FFF1E 02,188,064 
E15F034F 36AAB337 
02180C60 36E0AA6A 
28AAFF1F 00000000 
D2000000 00000000 

9999999 Money (SELECT) 
94000130 FFFB0000 
0098967F 0223CC0C 
D2000000 00000000 

Badge ยิม x16 
0000FFFF 1223CC10 

แสดงข้อความโต้ตอบแบบทันที 
5201D0B0 D1024281 
1201D038 000046C0 
1201D0B2 0000D1D1 
D0000000 00000000 

เดินผ่านกำแพง 
L + A เพื่อเปิดใช้งาน L + B เพื่อปิดการใช้งาน 
94000130 FDFC0002 
1216367A 00000200 
D2000000 00000000 
94000130 FDFD0000 
1216367A 00001C20 
D0000000 00000000 


ปรับเปลี่ยนการ Battle 

ไม่พบ Pokemon Wild, กด R จะพบ 
D1032800 521A94B4 
121AA4B0 0000E001 
D0000000 00000000 
D1032800 521A94B4 
94000130 FEFF0000 
000046C0 121AA4B0 
D2000000 00000000 

Restore โปเกมอนในการต่อสู้ของสุขภาพ (กดเลือก) 
94000130 FFFB0000 
022BED24 DA000000 
0226D514 D7000000 
022BED1E D7000000 
D2000000 00000000 

100% อัตราการจับภาพ 
E12FFF1C 521CAAF4 
000046C0 121CBAF4 
D0000000 00000000 

Catch Pokemon Trainers 
98021C06 521CA8D0 
000046C0 121CB8CC 
D0000000 00000000 

Pokemon Modifier : 
กด L + R คุณควรจะได้รับ 649 ลูกและ 100 ลูกหลักเป็นพิเศษ 
สาดลูกต้นแบบเพื่อ Pokemon เท่ากับโยน # 156 รับ 493 (arceus) 
# โยนลูกเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ระดับ ปล่อยให้มันเป็น 100 ถ้าคุณต้องการเลเวล 100 ป่า 


94000130 FCFF0000 
02233E0C 02890001 
02233E10 00640002 
D2000000 00000000 
94000130 FFFB0000 
02233E0E DA000000 
D3000000 00000000 
0224FE70 D7000000 
D3000000 00000000 
02233E12 DA000000 
D3000000 00000000 
0224FE72 D7000000 
D3000000 00000000 
0224FE70 D9000000 
D3000000 00000000 
C0000000 00000037 
0224FE70 D6000000 
D2000000 00000000 

Pokemon Modifier (กด Select) 
94000130 FCFF0000 
02233E0C 028900XX 
02233E10 00640YYY 
D2000000 00000000 
94000130 FFFB0000 
02233E0E DA000000 
D3000000 00000000 
0224FE70 D7000000 
D3000000 00000000 
02233E12 DA000000 
D3000000 00000000 
0224FE72 D7000000 
D3000000 00000000 
0224FE70 D9000000 
D3000000 00000000 
C0000000 00000037 
0224FE70 D6000000 
D2000000 00000000 

XX = Level ของโปเกมอน 
YYY = ID ของโปเกมอน 

รหัสตัวคูณประสบการณ์ 

x2 
46C0BDF8 521D6D0C 
121D7D0E 00,002,502 
121D7D10 00004345 
D0000000 00000000 

x4 
46C0BDF8 521D6D0C 
121D7D0E 00,002,504 
121D7D10 00004345 
D0000000 00000000 

x8 
46C0BDF8 521D6D0C 
121D7D0E 00,002,508 
121D7D10 00004345 
D0000000 00000000 

x16 
46C0BDF8 521D6D0C 
121D7D0E 00,002,510 
121D7D10 00004345 
D0000000 00000000 

x32 
46C0BDF8 521D6D0C 
121D7D0E 00,002,520 
121D7D10 00004345 
D0000000 00000000 

x64 
46C0BDF8 521D6D0C 
121D7D0E 00,002,540 
121D7D10 00004345 
D0000000 00000000 ================================ 


Pokemon Version สีขาว 
Game ID : IRAJ - 4F2FDEC2 

ปิดการใช้งาน AP Exp No 
สินเชื่อเพื่อ 2ch 
E12FFF1E 52004EA4 
EAFFFDD5 02004EA4 
0000005C E2004600 
E5901000 E59F003C 
E59F2038 E1510002 
059F1034 05801008 
05801148 059F102C 
058010A8 058011E8 
E59F0024 E5901000 
E59F2020 E1510002 
03A01001 05C0100A 
E12FFF1E 02,188,084 
E15F034F 36AAB337 

9999999 Money (SELECT) 
94000130 FFFB0000 
0098967F 0223CC2C 
D2000000 00000000 

ไม่มีการเผชิญหน้า, กด R เพื่อเผชิญหน้าทันที 
D1032800 521A94D4 
121AA4D0 0000E001 
D0000000 00000000 
D1032800 521A94D4 
94000130 FEFF0000 
000046C0 121AA4D0 
D2000000 00000000 

100% อัตราการจับภาพ 
E12FFF1C 521CAB14 
000046C0 121CBB14 
D0000000 00000000 

: : ผู้ฝึกอบรมจะป้องกันไม่ Pokeballs 
98021C06 521CA8F0 
000046C0 121CB8EC 
D0000000 00000000 
02180C80 36AAE06A 
28AAFF1F 00000000 
D2000000 00000000 

เดินผ่านกำแพง 
L + A เพื่อเปิดใช้งานหมายเหตุ : L + B เพื่อปิดการใช้งาน 
94000130 FDFC0002 
1216369A 00000200 
D2000000 00000000 
94000130 FDFD0000 
1216369A 00001C20 
D2000000 00000000 

Pokemon Modifier : 
กด L + R คุณควรจะได้รับ 649 ลูกและ 100 ลูกหลักเป็นพิเศษ 
สาดลูกต้นแบบเพื่อ Pokemon เท่ากับโยน # 156 รับ 493 (arceus) 
# โยนลูกเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ระดับ ปล่อยให้มันเป็น 100 ถ้าคุณต้องการเลเวล 100 ป่า 


94000130 FCFF0000 
02233E2C 02890001 
02233E30 00640002 
D2000000 00000000 
94000130 FFFB0000 
02233E2E DA000000 
D3000000 00000000 
0224FE90 D7000000 
D3000000 00000000 
02233E32 DA000000 
D3000000 00000000 
0224FE92 D7000000 
D3000000 00000000 
0224FE90 D9000000 
D3000000 00000000 
C0000000 00000037 
0224FE90 D6000000 
D2000000 00000000 

รหัสตัวคูณประสบการณ์ 

x2 
46C0BDF8 521D6D2C 
121D7D2E 00,002,502 
121D7D30 00004345 
D0000000 00000000 

x4 
46C0BDF8 521D6D2C 
121D7D2E 00,002,504 
121D7D30 00004345 
D0000000 00000000 

x8 
46C0BDF8 521D6D2C 
121D7D2E 00,002,508 
121D7D30 00004345 
D0000000 00000000 

x16 
46C0BDF8 521D6D2C 
121D7D2E 00,002,510 
121D7D30 00004345 
D0000000 00000000 

x32 
46C0BDF8 521D6D2C 
121D7D2E 00,002,520 
121D7D30 00004345 
D0000000 00000000 

x64 
46C0BDF8 521D6D2C 
121D7D2E 00,002,540 
121D7D30 00004345 
D0000000 00000000


3 Response to "สูตร Pokemon Black/White (ENG)"

  1. ปิดการใช้งาน AP Exp No
    สินเชื่อเพื่อ 2ch คืออะไรครับ


    Select กดตรงไหน

    ทำไมผมใช้สูตรไม่ติดสักอันเลยครับ

แสดงความคิดเห็น

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme